Neurologinen kuntoutus on kuntoutusmuoto asiakkaille, joilla on keskus- ja ääreishermoston sairauksia ja oireyhtymiä.

Mikkelin Kuntopalvelu Oy on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimuskumppani.

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää asiakkaamme toiminta- ja liikkumiskykyä sekä edistää hänen mahdollisuuksia selviytyä päivittäisistä toimista. Kuntoutuksella tuetaan ihmisen itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia arkielämässä sekä elämänkaaren eri vaiheissa. Lähtökohtana ovat asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilanne ja voimavarat.

Neurologinen fysioterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, joka on useimmiten Kelan, sairaanhoitopiirin tai kotikunnan kustantamaa. Meille voi tulla myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Diagnoosi, jonka  perusteella kuntoutusta myönnetään on mm.
• aivoverenkiertohäiriöt (aivoverenvuodot, aivoinfarkti)
• aivo- sekä selkäydinvamma
• CP
• kehitysvamma
• lihassairaudet (mm. MS-tauti, ALS, Parkinsonin tauti tai muut lihassairaudet)

Terapiamuotojamme ovat fysioterapia ja allasterapia sekä apuvälinetarpeen kartoitus ja -käytönohjaus. Terapiaa toteutetaan toimintaan hyvin soveltuvissa harjoitustiloissa, ajanmukaisella terapiavälineistöllä.

Asiakkaamme käytössä on myös fysioterapian erityisosaamista kuten OMT-terapia, LPG-terapia, Askelklinikka, akupunktio sekä Neurosonic.

Terapia voidaan tarjota asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan joko toimitiloissamme, terapia-altaalla tai asiakkaan kotona omassa arkiympäristössä. Hoitolaitoksemme tilat ovat esteettömät, meillä voi liikkua sähköpyörätuolilla ja sähkömopolla.

Lue lisää:

https://www.fysios.fi/toimipisteet/mikkeli-fysioterapia

https://www.fysios.fi/palvelut/kelan-vaativa-laakinnallinen-kuntoutus-fysioksessa

https://www.fysios.fi/palvelut/neurologinen-fysioterapia

Linkki Kelan sivuille:

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

 

Allasterapia on tehokas terapiamuoto

Mikkelin kuntopalvelu tarjoaa allasterapiaa, jossa kuntoutumisen apuna hyödynnetään veden terapeuttisia ominaisuuksia eli vastusta, nostetta ja painetta. Veden ominaisuudet helpottavat harjoittelua.

Allasterapiassa käytetään kehonhallintaa, tasapainoa ja koordinaatiota kehittäviä harjoitteita fysioterapeutin ohjauksessa. Veden terapeuttiset ominaisuudet tehostavat fyysistä harjoittelua. Lisäksi allasterapia vahvistaa hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa.