Ikääntyvien fysioterapia

Fysioterapia ennaltaehkäisee ja hidastaa tutkitusti toimintakyvyn heikkenemistä. Fysioterapiasta on hyötyä erityisesti silloin, kun toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet.

Syitä heikkenemiselle voivat olla muun muassa:

 • kaatumiset ja niistä seuraavat luunmurtumat

 • leikkaukset

 • tuki- ja liikuntaelinsairaudet

 • aivoverenkierron häiriöt

 • muistin ja kognitiivisten toimintojen häiriöt

 • etenevät neurologiset sairaudet

 • muut lyhyt- ja pitkäaikaissairaudet

Ikääntyvien fysioterapia sisältää:

 • toimintakyvyn arvioinnin

 • fyysisen toimintakyvyn testit

 • apuvälinetarpeen arvioinnin

 • liike- ja liikuntahoidot

 • fysikaaliset hoidot

 • ohjauksen ja neuvonnan