Ikääntyvien kuntoutus on kokonaisvalvaltaista toimintakyvyn edistämistä ja ylläpitämistä

Ikääntyvien kuntoutukseen erikoistuneet fysioterapeuttimme ja kuntoutumisen tukemiseen erikoistunut lähihoitajamme ohjaavat ja neuvovat sinua ja läheistäsi. Palvelemme asiakkaitamme toimipisteessämme, asiakkaan kotona ja hoivakodeissa.

Ikääntyvien- ja geriatrinen fysioterapia muodostuu kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, jonka tavoitteena on edistää fyysistä toimintakykyä sekä ylläpitää ja parantaa elämänlaatua. Ikääntyvien kuntoutumiseen erikoistuneet fysioterapeuttimme rakentavat kuntoutussuunnitelman aina asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.