Asiantuntijapalvelut hoiva- ja palvelukodeille

Tarjoamme fysioterapian asiantuntijapalveluita palveluasumisen yksiköille sekä kotihoidolle.

Asiakkaille tarjoamme

  • ikääntyvien- ja geriatrista fysioterapiaa

  • kotikuntoutusta

Henkilöstölle tarjoamme

  • potilaan siirto- ja ergonomiakoulutusta